Przejdź do treści

Prosty język na świecie

Prosty język na świecie — USA

W Stanach Zjednoczonych  już w 2010 roku przyjęto ustawę, zgodnie z którą urzędnicy federalni muszą komunikować się z odbiorcami w zrozumiałym i przystępnym dla nich języku. Przepisy wykonawcze szczegółowo określają wymogi, jakie muszą spełniać urzędy i urzędnicy.

Wytyczne mówią, że pisma muszą być skonstruowane tak, by czytający mogli:

 • odnaleźć informacje, których potrzebują,
 • zrozumieć informacje, które otrzymują oraz
 • korzystać z otrzymanych informacji w przydatny dla siebie sposób.

Jak napisać taki tekst? Zalecenia mówią, że należy:

 • pisać, pamiętając o perspektywie odbiorcy,
 • organizować i dzielić informacje tematycznie,
 • starannie dobierać słownictwo,
 • dbać o zwięzłość,
 • pisać w tonie konwersacyjnym,
 • pamiętać o układzie graficznym, który ułatwia czytanie,
 • stosować standardy pisania dla stron/witryn internetowych oraz
 • zawsze sprawdzić, czy tekst pełnia zakładane wymogi.

Urzędy mają też obowiązek wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za wprowadzanie zasad prostego języka i publikowanie raportów zgodności z wymogami.

Postaw mi kawę na buycoffee.to